Wyświetlenia strony: 461238

Aktualności


Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019!

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązuje od 01.01.2019 do 31.03.2019r.

Harmonogram Miasto - pobierz

Harmonogram Sołectwa - pobierz

Harmonogram Zabudowa wielolokalowa - pobierz

 

 

Więcej


Klauzula informacyjna ZUK Chmielnik

Klauzula informacyjna ZUK w Chmielniku Sp. z o.o.

Więcej


Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia cennika na usługi dodatkowe związane ze świadczeniem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Więcej


Taryfa wody i ścieków

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Więcej


Informacja dla właścicieli nieruchomości

Informacja dla właścicieli nieruchomości

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 5, ust. 1, punkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t. j. ze zm.) na Właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości” (…)

Więcej


Copyright by 2013 www.zukchmielnik.pl