Wyświetlenia strony: 360609

Aktualności


Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia cennika na usługi dodatkowe związane ze świadczeniem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Więcej
Taryfa wody i ścieków

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujaca od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Więcej
Informacja dla właścicieli nieruchomości

Informacja dla właścicieli nieruchomości

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 5, ust. 1, punkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t. j. ze zm.) na Właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości” (…)

Więcej


Copyright by 2013 www.zukchmielnik.pl