Wyświetlenia strony: 445333

Aktualności


Klauzula informacyjna ZUK Chmielnik

Klauzula informacyjna ZUK w Chmielniku Sp. z o.o.

Więcej


Nowy Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych!

Nowy Harmonogram odbioru stałych odpadów komunalnych na II półrocze 2018r. Obowiązuje od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.

Harmonogram strefa miejska - pobierz

Harmonogram strefa wiejska - pobierz

Harmonogram zabudowa wielolokalowa - pobierz

 

 

 

 

Więcej


Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia cennika na usługi dodatkowe związane ze świadczeniem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Więcej


Taryfa wody i ścieków

Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Więcej


Informacja dla właścicieli nieruchomości

Informacja dla właścicieli nieruchomości

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 5, ust. 1, punkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t. j. ze zm.) na Właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości” (…)

Więcej


Copyright by 2013 www.zukchmielnik.pl